Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van zuigelingen, peuters, kleuters en kinderen tot 18 jaar. Als u uw kind aanmeldt bij de kinderfysiotherapeut, dan volgt een intake waarbij uitgegaan wordt van uw hulpvraag. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een zo compleet mogelijk beeld van het motorisch niveau van het kind. Ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.


Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Een kinderfysiotherapeut kan uw kind ondersteunen met die extra hulp die ze nodig hebben.

Lynn Veltmaat

Fysiotherapeut en Kinderfysiotherapeut i.o.

BIG: 79931469504

AGB: 04501000

Contact

Joyce de Swart

Fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut en Re-Attach therapeut

BIG: 59066673404

AGB: 04110761

Contact
Kinderfysiotherapie

Problematieken  


Kinderen kunnen naar de kinderfysiotherapeut met o.a. de volgende problematiek.


Zuigelingen / baby's  

 • Voorkeurshouding/ afplatting babyhoofdje 
 • Huilbaby's  
 • Baby's die zich overstrekken 
 • Trage motorische ontwikkeling 
 • Baby's met aangeboren afwijkingen of verworven afwijkingen 
 • Plexus brachialis letsel als gevolg van geboortetrauma 
 • Prematuriteit 
 • Babymassage 


Peuters 

 • Trage motorische ontwikkeling 
 • Aangeboren of verworven aandoeningen 
 • Struikelen en veel vallen 
 • Bijzondere vormen van voortbewegen 
 • Pijn bij bewegen 


De kleuter en het schoolgaande kind  

 • Tenenlopen 
 • Ontwikkeling gerelateerde problemen 
 • Moeite met de grof motorische vaardigheden zoals rennen, springen, gooien en vangen 
 • Moeite met de fijne motoriek zoals knippen, plakken en knutselen 
 • Schrijfproblematiek, zoals pijn tijdens schrijven, langzaam/ slordig schrijven. 
 • Aangeboren of verworven aandoeningen 
 • Pijnklachten bij bewegen 
 • Training bij overgewicht of beweegproblemen > Bewegen voor kinderen 


Jongeren (12-18 jaar) 

 • Orthopedische klachten en/of afwijkingen 
 • Groei gerelateerde klachten (hielpijn zoals Morbus Sever, knieklachten zoals Osgood Schlatter) 
 • Sportblessures  
 • Training bij overgewicht of beweegproblemen > Bewegen voor kinderen


Behandeling 


De behandeling richt zich o.a. op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden, zodat uw kind beter functioneert in zijn of haar leefomgeving. Uitgaande van de hulpvraag van de ouder/verzorger en het kind. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkelt en de ruimte is erop ingericht om het plezier in bewegen te vergroten. Zo nodig vindt de behandeling aan huis plaats. Met name bij baby’s en kinderen met ernstige handicaps. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. U kunt zo samen met uw kind ook thuis oefenen. 


Indien nodig werken wij samen met andere disciplines, zoals een (kinder)diëtiste, (kinder)podotherapeut of (kinder)ergotherapeut. KISS baby’s worden behandeld in samenwerking met de manueeltherapeut/ osteopaat binnen onze praktijk. 


Wat bieden wij nog meer 


Binnen onze praktijk wordt de cursus babymassage aangeboden voor kinderen tot aan het zelfstandig verplaatsen (ca. 9 maanden). Binnen deze praktijk wordt een beweeginterventie genaamd Bewegen voor kinderen aangeboden voor kinderen met overgewicht, die niet goed mee kunnen komen met een sport, etc.


Vergoeding 


Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat door kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden, naast de aanvullende verzekering. Kinderfysiotherapie voor kinderen met een chronische indicatie kan volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hier is wel een verwijzing van de specialist of huisarts voor nodig. Er wordt geen eigen bijdrage of eigen risico in rekening gebracht.

Kosten

In 2024 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. De meeste fysiotherapeutische behandelingen zitten niet in het basispakket. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw aanvullende polis die u heeft afgesloten bij uw verzekeraar. Sommige behandelingen, zoals na een operatie, worden wel uit het basispakket vergoed vanaf de 21e behandeling. Twijfelt u over uw situatie? Neem gerust contact op.